Menu
IMG_2749

O NAS

Jesteśmy grupą osób w różnych wieku, o różnych profesjach. Jedni z nas są informatykami, drudzy grafikami, pracownikami korporacji, a jeszcze inni zajmują się handlem i prowadzeniem własnych działalności. Wspólnym mianownikiem, który nas łączy jest sympatia do zwierząt i chęć niesienia im pomocy. Wykorzystując nasze wspólne doświadczenia zarówno te zawodowe jak i w pracy ze zwierzętami, postanowiliśmy stworzyć projekt wykraczający poza dotychczasową granicę, co najlepiej odzwierciedla zdanie : myśleć globalnie, a działać lokalnie.

NASZE CELE

Nadrzędnym celem jest leczenie bezdomnych psów i kotów, które trafiają pod opiekę fundacji w ramach której działamy oraz pomoc w znajdowaniu im domów. Cel ten będzie realizowany dzięki kampaniom na rzecz konkretnych rezydentów fundacji. Ponadto naszym celem jest także szeroko pojęta edukacja społeczna, aby otworzyć u ludzi naturalną wrażliwość na cierpienie zwierząt i tym samym skutecznie temu przeciwdziałać.

Liczby 2015

  • kastracje i sterylizacje
  • adopcje
  • operacje

Wizja zmian

Ratując jednego psa, nie zmienisz świata, ale świat zmieni się dla tego jednego psa.

Nasza brygada

Aśka Sikora
Marcin Sikora
Marzena Michalec
Rudi Baer
Kornela Jankowska
Ania Mielczarek
  TOP